Najważniejsze informacje

Monitoring działań miast na rzecz adaptacji do zmian klimatu

Unia Metropolii Polskich wraz z Instytutem na rzecz Ekorozwoju, Regionem Stuttgart i m.st. Warszawą, realizuje Projektu ADAPTCITY, współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach instrumentu finansowego na rzecz środowiska LIFE+. Głównym celem projektu jest wypracowanie założeń polityk…

Rafał Dutkiewicz prezesem Zarządu Unii Metropolii Polskich

4 marca odbyło się posiedzenie Rady UMP, pierwsze w VII kadencji samorządu. Nowym prezesem Zarządu został prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Sekretarzem Zarządu jest nadal prezydent Szczecina Piotr Krzystek, a skarbnikiem - skarbnik m.st. Warszawy Mirosław Czekaj. Członkowie Zarządu to…

Przywrócić znaczenie urbanistyce

Nowelizacja ustawy działach administracji rządowej dała Unii Metropolii Polskich okazję, aby upomnieć się o przywrócenie znaczenia urbanistyce. W stanowisku  z dnia 21 stycznia 2015 roku napisano m.in.: Słowo „urbanistyka”, we wszystkich głównych językach brzmi i znaczy podobnie.…

1990      25 lat UMP      2015

Regiony metropolitalne i miejskie RPUnia Metropolii Polskich powstała w Krakowie 11 października 1990 roku z woli prezydentów miast: Gdańska, Krakowa, Poznania, m.st. Warszawy i Wrocławia, jako forum solidarności władz metropolitalnych w działaniach zmierzających do sieciowego powiązania miast postkomunistycznych z demokratycznymi miastami Europy i świata, według projektu Instytutu Miasta p.t. „Tyle państwa ile miasta”. Początkowo UMP działała w formie konwentu prezydentów miast.

W 1993 r. Unia Metropolii Polskich zarejestrowała się jako fundacja miast i została jednym z inicjatorów utworzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, której Stronę Samorządową współtworzy razem z Unią Miasteczek Polskich, Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP, Związkiem Województw RP. Dziś w Unii Metropolii Polskich solidarnie współdziała 12 głównych miast Polski: BiałystokBydgoszczGdańskKatowiceKrakówLublinŁódźPoznań, RzeszówSzczecinWarszawaWrocław.

11 miast należących do UMP jest członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Eurocities, zrzeszającego wielkie miasta europejskie. Przedstawiciele Unii Metropolii Polskich zasiadają w Komitecie Regionów UE.